Zájmové útvary ve školním roce 2016/2017

  Název útvaru Vedoucí Třídy Termín
1 Minivolejbal Mgr. Váňová 3. A, B ST 12.45 - 13.30
2 Minivolejbal Mgr. Bachurová 4. A, B, C ST 12.45 - 13.30
3 Minivolejbal Mgr. Kröhanová 5. A, B, C ST 12.45 - 13.30 a PÁ 12.45 - 13.30
4 Minivolejbal Mgr. Kováčové 2. A, B ST 11.50 - 12.35
5 Badminton Mgr. Volaříková 2. - 7. ÚT 13.55 - 15.00
6 Míčové hry Mgr. Mařincová 5. C ÚT 7.00 - 7. 45
7 Míčové hry Bc. Straková 1. - 6. ÚT 7.00 - 7.45
8 Hravá angličtina Mgr. Lukavcová 2. A, B ČT 11.40 - 12.35
9 Pěvecký sbor Mgr. Kusá 6. - 9. ČT 15.20 - 16.05
10 Dyslektická náprava Mgr. Šlencová 4. - 8..  
11 Tvořivé činnosti Mgr. Mattaschová 1. - 5. PO 12.35 - 13.30
12 Malování Mgr. Kröhanová 2. A, 5. A PO 12.45 - 14.15
13 Ruční práce Mgr. Lukavcová 5. - 8. ST 13.40 - 14.25
14 Výtvarný kroužek Kargerová ŠD ST 15.00 - 17.00
15 Příprava k přijímacím zk. - ČJ Mgr. Šlencová 9. A PO 7.00 - 7.45
16 Příprava k přijímacím zk. - ČJ Mgr. Horčanová 9. B PO 13.30 - 14.15
17 Intenetový klub Mgr. Mládková 3. A, B ST 12.45 - 13.30
18 M + ČJ hrou na PC Mgr. Kröhanová 5. ČT 12.45 -13.30
19 Logopedická péče Bc. Straková 1. A, B ČT 7.00 - 7.45
20 Cvičení z matematiky Mgr. Karbanová 9. A. B ST 14.00 - 14.45
21 Speciální péče Mgr. Mařincová 5. C ČT 7.00 - 7.45
22 Speciální péče Mgr. Mařincová 2. C, 3. A ÚT 12.45 - 13.30
23 Speciální péče Mgr. Nováková 2. C, 3. A ÚT 12.45 - 13.30
24 Speciální péče Mgr. Mařincová 5. A, B, 7. A PÁ 7.00 - 7.45
25 Speciální péče Mgr. Francová 3. C, 4. C PO 7.00 - 7.45
26 Speciální péče Mgr. Francová 3. C, 4. C ČT 7.00 - 7.45