Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

20160520_131555.jpg 20160520_131610.jpg 20160520_131711.jpg 20160520_131807.jpg

Výzva č. 63

Příjemce dotace: Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Název projektu: Chceme zlepšovat výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0008869

Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.269.684,- Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

Tandemová výuka

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Karierový poradce

Školní družina:

Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD

Projektový den ve ŠD