Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

20160520_131555.jpg 20160520_131610.jpg 20160520_131711.jpg 20160520_131807.jpg

Výzva č. 22

Příjemce dotace: Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Název projektu: Chceme zlepšovat výuku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002864

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 977.533,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Spolupráce s VZP

VZP.jpg