Volitelné předměty

Třída Název předmětu Vyučující

VII. A, B, C    

Výpočetní technika Bc, Anita Rusínová                  
 

Konverzace v Aj

Mgr. Hana Lukavcová
VIII. A

Výpočetní technika

Bc.Anita Rusínová, Ing. Jana Šlajová

IX. A

Konverzace v Aj Mgr. Hana Lukavcová
 

Výpočetní technika

Bc. Anita Rusínová