Volitelné předměty - 2019/2020

Třída Název předmětu Vyučující

VII. A, B   

Výpočetní technika Mgr. Anita Rusínová                  
 

Čtenářská gramotnost

Mgr. Iveta Šlencová
VIII. A, B

Výpočetní technika

Mgr. Anita Rusínová
 

Čtenářská gramotnost

Mgr. Jana Horčanová

 

Konverzace v Aj Mgr. Hana Lukavcová
IX. A

Výpočetní technika

Bc. Anita Rusínová