Volitelné předměty

Třída Název předmětu Vyučující

VII. A, B     

Výpočetní technika Bc, Anita Rusínová                  
 

Konverzace v Aj

Mgr. Hana Lukavcová

VIII. A, B

Seminář ze zeměpisu Mgr. Zuzana Pokorná
 

Výpočetní technika

Bc.Anita Rusínová

IX. A, B

Seminář ze zeměpisu Mgr. Romana Karbanová
 

Výpočetní technika

Bc. Anita Rusínová