Přijatí pro školní rok 2019/2020

P.č. Evidenční číslo Přijetí
1 Z/01/19 ANO
2 Z/02/19 ANO
3 Z/03/19 ANO
4 Z/04/19 nedostavil se
5 Z/05/19 ANO
6 Z/06/19 ANO
7 Z/07/19 nedostavil se
8 Z/08/19 nedostavil se
9 Z/09/19 ANO
10 Z/10/19 ANO
11 Z/11/19 ANO
12 Z/12/19 nedostavil se
13 Z/13/19 ANO
14 Z/14/19 ANO
15 Z/15/19 nedostavil se
16 Z/16/19 ANO
17 Z/17/19 ANO
18 Z/18/19 ANO
19 Z/19/19 nedostavil se
20 Z/20/19 nedostavil se
21 Z/21/19 ANO
22 Z/22/19 nedostavil se
23 Z/23/19 ANO
24 Z/24/19 nedostavil se
25 Z/25/19 ANO
26 Z/26/19 ANO
27 Z/27/19 nedostavil se
28 Z/28/19 ANO
29 Z/29/19 ANO
30 Z/30/19 nedostavil se
31 Z/31/19 nedostavil se
32 Z/32/19 ANO
33 Z/33/19 nedostavil se
34 Z/34/19 nedostavil se
35 Z/35/19 ANO
36 Z/36/19 nedostavil se
37 Z/37/19 ANO
38 Z/38/19 ANO
39 Z/39/19 ANO
40 Z/40/19 nedostavil se
41 Z/41/19 ANO
42 Z/42/19 nedostavil se
43 Z/43/19 ANO
44 Z/44/19 ANO
45 Z/45/19 ANO
46 Z/46/19 ANO
47 Z/47/19 ANO
48 Z/48/19 nedostavil se
49 Z/49/19 nadostavil se
50 Z/50/19 ANO
51 Z/51/19 ANO
52 Z/52/19 ANO
53 Z/53/19 ANO
54 Z/54/19 nedostavil se
55 Z/55/19 ANO
56 Z/56/19 ANO
57 Z/57/19 ANO
58 Z/58/19 nedostavil se
59 Z/59/19 nedostavil se
60 Z/60/19 ANO
61 Z/61/19 nedostavil se
62 Z/62/19 nedostavil se
63 Z/63/19 ANO
64 Z/64/19 nedostavil se
65 Z/65/19 ANO
66 Z/66/19 nedostavil se
67 Z/67/19 nedostavil se
68 Z/68/19 nedostavil se
69 Z/69/19 ANO
70 Z/70/19 nedostavil se
71 Z/71/19 nedostavil se
72 Z/72/19 nedostavil se
73 Z/73/19 nedostavil se
74 Z/74/19 ANO
75 Z/75/19 nedostavil se
76 Z/76/19 ANO
77 Z/77/19 nedostavil se
78 Z/78/19 ANO
79 Z/79/19 ANO
80 Z/80/19 ANO
81 Z/81/19 nedostavil se
82 Z/82/19 ANO
83 Z/83/19 nedosravil se
84 Z/84/19 nedostavil se
85 Z/85/19 nedostavil se
86 Z/86/19 ANO
87 Z/87/19 ANO
88 Z/88/19 ANO
89 Z/89/19 ANO
90 Z/90/19 ANO
91 Z/91/19 ANO
92 Z/92/19 ANO
93 Z/93/19 ANO
94 Z/94/19 ANO
95 Z/95/19 ANO
96 Z/96/19 ANO
97 Z/97/19 ANO
98 Z/98/19 ANO
99 Z/99/19 ANO
100 Z/100/19 ANO
101 Z/101/19 ANO
102 Z/102/19 ANO
103 Z/103/19 ANO
104 Z/104/19 ANO
105 Z/105/19 ANO
106 Z/106/19 ANO
107 Z/107/19 ANO
108 Z/108/19 ANO
109 Z/109/19 ANO

.