Učební plán – běžné třídy -  2016/2017

Předměty

Ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Český jazyk

10

10

10

7

7

5

4

5

4

 

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

3

3

3

3

 

Německý jazyk

-

-

-

-

-

-

2

2

3

 

Matematika

5

5

4

5

4

4

4

4

5

 

Prvouka

2

2

2

-

-

-

-

-

-

 

Přírodověda

-

-

-

2

2

-

-

-

-

 

Vlastivěda

-

-

-

2

2

-

-

-

-

 

Chemie

-

-

-

-

-

-

-

2

2

 

Fyzika

-

-

-

-

-

2

2

2

1

 

Přírodopis

-

-

-

-

-

2

2

2

1

 

Zeměpis

-

-

-

-

-

2

2

2

2

 

Dějepis

-

-

-

-

-

2

2

2

2

 

Občanská výchova

-

-

-

-

-

1

1

1

1

 

Výchova ke zdraví

-

-

-

-

-

-

1

1

1

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

2

2

1

1

 

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Volitelné předměty

-

-

-

-

-

-

1

1

2

 

Informatika

-

-

-

-

1

-

-

-

1

 

Společenská výchova

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

Kontrola

22

22

24

25

25

28

30

32

32

 

Týdenní časová dotace povinných předmětů

18-22

18-22

22-26

22-26

22-26

28-30

28-30

30-32

30-32

 
 

Celková týdenní povinná časová dotace

118

122

 
 

Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán – třídy s upraveným vzdělávacím programem – 2016/2017

Předměty

Ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Český jazyk

9

9

9

7

7

 

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

 

Německý jazyk

-

-

-

-

-

 

Matematika

5

5

4

5

4

 

Prvouka

2

2

2

-

-

 

Přírodověda

-

-

-

1

2

 

Vlastivěda

-

-

-

2

1

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

 

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

 

Speciálně pedagogická péče

 1

 1

1

 

Kontrola

22

22

24

25

25

 

Týdenní časová dotace povinných předmětů

18-22

18-22

22-26

22-26

22-26

 
 

Celková týdenní povinná časová dotace

118

 
 

 

 

Poznámka:

V 1. – 3. třídě s upraveným vzdělávacím programem je 1 hodina českého jazyka věnována předmětu speciální pedagogické péče (využita disponibilní hodina, která byla v předešlých letech přidána do českého jazyka).

Ve 4. třídě s upraveným vzdělávacím programem je 1 hodina přírodovědy věnována předmětu speciální pedagogické péče (využita disponibilní hodina ze vzdělávací oblasti „člověk a jeho svět“).

V 5. třídě s upraveným vzdělávacím programem je 1 hodina vlastivědy věnována předmětu speciální pedagogická péče (využita disponabilní hodina ze vzdělávací oblasti "člověk a jeho svět").

3. a 4. třída s upraveným vzdělávacím programem byly spojeny do jedné třídy - důvodem je pokles počtu žáků.