Třídy a třídní učitele ve šk. roce 2019/2020

PT Mgr. Miluše Bachurová    
I. A Mgr. Zora Kováčová I. B Mgr. Věra Váňová
I. C Mgr. Lenka Součková    
II. A Mgr. Marie Volaříková II. C Mgr. Ivana Francová
III. A Mgr. Šárka Kröhanová III. B Mgr. Michaela Straková
III. C Mgr. Zdeňka Mařincová    
IV. A Mgr. Dana Reichlová IV. B Mgr..Lenka Mattaschová
V. A Mgr. Zora Kováčová ml. V. B Mgr. Eva Lienetová
V. C Mgr. Monika Nováková    
VI. A Mgr. Jana Horčanová VI. B Mgr. Hana Lukavcová
VII. A Mgr. Michaela Kohoutová VII. B Mgr. Anita Rusínová
VIII. A Ing. Jana Šlajová VIII. B Mgr. Iveta Šlencová
IX. A Mgr. Romana Karbanová