Školská rada

Datum zřízení:

15. 12. 2005

Ustavení stávající rady:

1. 1. 2018

Členové rady:

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Eva Reicheltová
Zdeněk Hlinovský

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Šárka Kröhanová
Ing. Jana Šlajová

Zástupci zákonných zástupců žáků:
Petr Luttermann
Radim Volařík