Počty žáků:

Počty žáků v tabulce jsou k datu 30. 9. 2018. PT je přípravná třída, která v tomto školním roce nebyla otevřena pro nedostatek dětí.. Třída  I. C, II. C a IV. C jsou třídy zřízené podle § 16 odst. 9.

Do průměrů ročníků a celkových průměrů nejsou započítáni žáci ze tříd zřízených podle § 16 odst. 9.

 

 

průměr

celkem

chlapci

děvčata

I. A

 

 

15

7 8

I. B

 

 

19

8

11

I. C

§16 odst. 9

 

9

8

1

1. ročník – průměr bez I. C

 

17

34

15

19

II. A

 

 

21

12

9

II. B

 

 

23

11

12

II. C

§ 16 odst. 9

 

12

10

2

2. ročník – průměr bez II. C

 

22

44

23

21

III. A

 

 

19

11

8

III. B

 

 

22

9

13

3. ročník – průměr bez III. C

20,5

41

20

21

IV. A

 

 

23

13

          10

IV. B

 

 

21

7

14

IV. C (V. C)

§ 16 odst. 9

 

10

6

4

4. ročník – průměr bez IV. C

22

44

20

24

V. A

 

 

18

6

12

V. B

    18 8 10

5. ročník

 

18

36

14

22

1. - 5. ročník - průměr bez tříd podle § 16 odst 9

19,9

199

92

107

VI. A

 

 

23

10

13

VI. B     22 12 10

6. ročník

22,5

45

22

23

VII. A

 

 

18

10

8

VII. B

 

 

15

12

3

VII. C     16 9 7

7. ročník

16,3

49

31

18

VIII. A

 

 

26

10

16

8. ročník

26

26

10

16

IX. A

 

 

28

14

14

9. ročník

28

28

14

14

6. - 9. ročník

23,2

148

77

71

Celkem - bez tříd podle §16 odst.9

21,5

347

169

178