Počty žáků:

Počty žáků v tabulce jsou k datu 30.9.2016. PT je přípravná třída. Třída  II. C, III. C, IV. C a V. C jsou třídy s upraveným vzdělávacím programem.

Do průměrů ročníků a celkových průměrů nejsou započítány děti a žáci z PT a tříd II. C, III. C, IV. C a V. C. Kmenovými žáky je 22 žáků, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí (podle § 38 odst. 1a) - 19 žáků ve Velké Británii a 3 žáci v Německu.      

 

 

průměr

celkem

chlapci

děvčata

PT

 

 

15

8 7

I. A

 

 

26

12

14

I. B

 

 

27

12

15

1. ročník – průměr bez PT

 

26,5

53

24

29

II. A

 

 

23

13

10

II. B

 

 

20

8

12

II. C

upravený VP

 

9

6

3

2. ročník – průměr bez II. C

 

21,5

52

27

25

III. A

 

 

21

7

14

III. B

 

 

21

9

12

III. C

upravený VP

 

5

4

1

3. ročník – průměr bez III. C

23,5

47

20

27

IV. A

 

 

21

8

13

IV. B

 

 

18

9

9

IV. C

upravený VP

 

6

4

2

4. ročník – průměr bez IV. C

22,5

45

21

24

V. A

 

 

25

16

9

V. B

    26 14 12

V. C

    10 6 4

5. ročník

 

25,5

61

36

25

1. - 5. ročník - průměr bez II., III., IV. a V. C

22,8

258

128

130

VI. A

 

 

26

14

12

6. ročník

26

26

14

12

VII. A

 

 

20

8

12

VII. B

 

 

22

12

10

7. ročník

21

42

20

22

VIII. A

 

 

21

10

11

VIII. B

 

 

22

13

9

8. ročník

21,5

43

23

20

IX. A

 

 

18

12

6

IX. B

    19 5 14

9. ročník

18,5

37

17

20

6. - 9. ročník

21,1

148

74

74

Celkem - bez PT a C tříd

23,9

406

202

204