Naši zaměstnanci

Školní rok 2016/2017

1

ŘŠ

Mgr. Petr Jiráček

2

ZŘŠ

Mgr. Ivana Tejkalová

3

VP

Mgr. Zuzana Pokorná

4

Prevence patologických jevů

Mgr. Hana Plicková

5

Školní psycholog

Mgr. Kamila Tothová

6

PT

Bc.    Michaela Straková 

7

I. A

Mgr. Dana Reichlová

8

I. B

Mgr. Lenka Mattaschová

9

II. A

Mgr. Zora Kováčová

10

II. B

Mgr. Věra Kopecká

11

II. C (LT)

Mgr. Monika Nováková

12

III. A

Mgr. Radmila Mládková    

13

III. B

Mgr. Věra Váňová

14

IV. A

Mgr. Miluše Bachurová

15

IV. B

Mgr. Marie Volaříková

16

IV. C (3)

Mgr. Ivana Francová

17

V. A

Mgr. Šárka Kröhanová

18

V. B

Bc. Vanda Kozárová
19

V. C

Mgr. Zdeňka Mařincová

20

VI. A

Mgr. Romana Karbanová

21

VII. A

Mgr. Hana Lukavcová

22

VII. B

Mgr. Anita Rusínová

23

VIII. A

Mgr. Michaela Kohoutová

24

VIII. B

Mgr. Jana Horčanová

25

IX. A

Mgr. Iveta Šlencová

26

IX. B

Ing. Jana Šlajová

27

bez třídnictví

Mgr. Kateřina Kusá

28

bez třídnictví

Mgr. Hana Plicková

29

bez třídnictví

Mgr. Zuzana Pokorná

30

asistentka pedagoga

Anita Rusínová ml.

31

vychovatelka ŠD

Lenka Musilová

32

vychovatelka ŠD

Ivana Kargerová

33

ekonomka

Dana Ouřadová

34

administrativní pracovnice

Markéta Rottová

35

školník

Radek Kilik

36

uklízečka

Marie Jančičková

37

uklízečka

Ivana Prosková

38

uklízečka

Michaela Zradičková

39

uklízečka

Helenka Lišková

40

topič

Jan Loduha

41

vedoucí ŠJ

Vladimíra Chrpová

42

kuchařka

Dana Eichlerová

43

kuchařka

Jiřina Bezdíčková