Naši zaměstnanci

Školní rok 2018/2019

1

ŘŠ

Mgr. Petr Jiráček

2

ZŘŠ

Mgr. Ivana Tejkalová

3

VP

Mgr. Zuzana Pokorná

4

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Plicková

5

Školní psycholog

Mgr. Kamila Tothová

6

PT

    není otevřena

7 I. A Mgr. Miluše Bachurová
8 I. B Mgr. Marie Volaříková
9 I. C (§ 16 odst. 9 ŠZ) Mgr. Ivana Francová

10

II. A

Mgr. Šárka Kröhanová

11

II. B

Mgr. Michaela Straková

12

II. C (§ 16 odst. 9 ŠZ)

Mgr. Zdeňka Mařincová                             

13

III. A

Mgr. Dana Reichlová

14

III. B

Mgr. Lenka Mattaschová

15

IV. A

Mgr. Zora Kováčová

16

IV. B

Mgr. Eva Lienertová

17

IV. C, V. C (§ 16 odst. 9 ŠZ)

Mgr. Monika Nováková

18

V. A

Mgr. Radmila Mládková

19

V. B

Mgr. Věra Váňová

20 VI. A Mgr. Michaela Kohoutová
21 VI. B Bc. Anita Rusínová
22 VII. A Ing. Jana Šlajová

23

VII. B

Mgr. Iveta Šlencová

24

VII. C

Mgr. Jana Horčanová

25

VIII. A

Mgr. Romana Karbanová

26

IX. A

Mgr. Hana Lukavcová

27

bez třídnictví

Mgr. Čeněk Žiaček

 

bez třídnictví

Mgr. Hana Plicková

 

bez třídnictví

Mgr. Zuzana Pokorná

28

bez třídnictví

 Anita Rusínová ml.

29 asistentka pedagoga  Eva Kočková
30 asistentka pedagoga Ilona Marešová
31 asistentka pedagoga Lenka Němcová
32 asistentka pedagoga Martina Šeinerová
33 asistentka pedagoga Iveta Šlencová ml.
  asistentka pedagoga Anita Rusínová ml.
34 asistentka pedagoga Vendula Chrpová
35 asistentka pedagoga Michaela Goldbrichtová

36

vychovatelka ŠD

Lenka Musilová

37

vychovatelka ŠD

Ivana Kargerová

38

ekonomka

Dana Ouřadová

39

administrativní pracovnice

Markéta Rottová

40

školník

Radek Kilik

41

uklízečka

Marie Jančičková

42

uklízečka

Ivana Prosková

43

uklízečka

Michaela Zradičková

44

uklízečka

Helena Mattaschová

45 uklízečka Věra Kučerová

46

topič

Jan Loduha

47

vedoucí ŠJ

Vladimíra Chrpová

48

kuchařka

Dana Eichlerová

49

kuchařka

Hana Kutláková