Školní rok 2017 - 2018
Sportovní akce Kategorie Závodník/družstvo Umístění
Příkopská laťka st. žákyně Nikola Prosková 2. místo
    Veronika Vašinová 3. místo
Srovnávací turnaj - žlutý minivolejbal 1. a 2. třídy Barbora Babková, Josef Gábor 1. místo
    Tomáš Michalík, Kristopher Lakatoš 5. místo
Srovnávací turnaj - oranžový minivolejbal 2. a 3. třídy Miloš Gábor, Marek vaněk 5. místo
    Dominika Prosková, Amálie Kricnerová 8. místo
Okrskové kolo ve vybíjené 5. tříd 5. A, B, C   2. místo
OVOV - okr. kolo družstvo   5. místo
OVOV - okr. kolo jednotlivci Eliška Babková 1. místo
OVOV - okr. kolo jednotlivci Martin Štětina 3. místo
OVOV - okr. kolo jednotlivci Veronika Vašinová 4. místo